“Pastoraat” is een bijbels woord dat letterlijk “Herderschap” betekent. Een herder moet zorgen voor voeding, water, rust, bescherming, leiding en zorg voor de schapen. De vertaalslag naar de hedendaagse praktijk ligt voor de hand, maar is soms niet meer zonder een tijdelijk noodverband op te brengen.

Elk mens heeft natuurlijk te kampen met problemen in zijn leven. Veel van deze problemen worden gaandeweg opgelost, maar voor sommige problemen lijkt het wel of je er zelf niet uitkomt. Deze problemen zijn soms moeilijk bespreekbaar te maken, en het openbaar maken ervan heeft te maken met “vertrouwen”.

Als ik met je mee mag lopen bestaat mijn werk uit ondersteunen bij het (zo mogelijk) oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen, die  in de weg staan bij het dienen van God en jouw of jullie functioneren in het dagelijks leven. Hieronder versta ik weer het tevoorschijn luisteren van de mens die van binnen zo mooi, zo écht is. Hierbij wordt gedacht aan hulp die niet alleen ligt op het vlak van normale geestelijke zielzorg, maar waarbij tevens inzicht nodig is in de problematiek van trauma’s en tekorten uit het verleden. Het kan ook gaan om de opvang of begeleiding tijdens of na een periode van psychische hulpverlening, zodat deze specialistische zorg een meer geleidelijke afronding krijgt.  Bij voorkomende psychiatrische zorgvragen zal ik doorverwijzen naar de huisarts en/of specialistische zorg.

Een herder tussen de rotsen. Op weg naar groene weiden?